Điều khoản & riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi rất rõ ràng: Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân khi bạn truy cập vào website của chúng tôi, (bao gồm cả các trang mạng xã hội) nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin đó.

Bảo vệ dữ liệu

Các nhà vận hành trang web này rất nghiêm túc trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cũng như tuyên tố bảo vệ dữ liệu này.

Trang web của chúng tôi thường được sử dụng mà không cung cấp dữ liệu cá nhân. Trong giới hạn như thông tin cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ hoặc địa chỉ email) được thu thập trên trang web của chúng tôi, việc này thường được thực hiện dựa trên cơ sở tự nguyện ngay khi có thể. Các dữ liệu này sẽ không được chuyển cho bên thứ ba mà không có sự đồng thuận của bạn

Chúng tôi muốn đề cập rằng việc chuyển dữ liệu trên Internet (như việc trao đổi qua email) sẽ có thể có lỗ hổng an ninh. Việc dữ liệu được hoàn toàn bảo vệ khỏi việc truy cập của bên thứ ba là không thể.

Biểu mẫu liên hệ

Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng cách gửi biểu mẫu, thông tin của bạn trên biểu mẫu bao gồm thông tin liên hệ mà bạn cung cấp sẽ được chúng tôi lưu giữ với mục đích xử lý yêu cầu của bạn và trong trường hợp nhằm theo dõi các câu hỏi. Chúng tôi sẽ không chuyển dữ liệu này mà không có sự đồng thuận của bạn.

Khước từ trách nhiệm

Trách nhiệm về nội dung

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung chúng tôi đăng trên các trang của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc quản lý các dữ liệu được chuyển hoặc được lưu giữ bởi bên thứ ba hoặc về việc nghiên cứu điều tra các trường hợp bị nghi có hoạt động vi phạm pháp luật. Trách nhiệm nhằm loại bỏ hoặc khoá việc sử dụng thông tin theo luật chung không bị ảnh hưởng. Trách nhiệm trong trường hợp này là chỉ có thể xảy ra từ thời điểm khi chúng tôi nhận biết được một hành vi vi phạm pháp luật cụ thể. Ngay khi nhận biết được việc vi phạm pháp luật như vậy, chúng tôi sẽ dỡ bỏ nội dung đó ngay lập tức.

Trách nhiệm về các đường link

Trang web của chúng tôi chứa đường link dẫn tới các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không có ảnh hưởng về nội dung đó. Vì thế, chúng tôi không thể nhận trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba. Nhà cung cấp hoặc vận hành các trang web tương ứng luôn chịu trách nhiệm đối với nội dung của các trang liên kết. Các trang liên kết đã được kiểm tra nhằm trách hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra tại thời điểm được liên kết. Không có nội dung vi phạm pháp luật nào được tìm thấy tại thời điểm nội dung đó được tạo ra. Tuy nhiên, việc kiểm soát nội dung thường xuyên trên các trang web được liên kết sẽ không hợp lý nêu không có bằng chứng cụ thể về việc vi phạm pháp luật. Nếu chúng tôi nhận biết được việc vi phạm pháp luật nào chúng tôi sẽ dỡ bỏ đường link đó ngay lập tức.

Bản quyền

Nội dung và công việc trên trang web này được tạo ra bởi nhà vận hành trang web. Việc sao chép, xử lý, phân phối và việc khai thác bất kỳ ngoài giới hạn luật bản quyền sẽ cần có sự đồng ý bằng văn bản từ tác giả hay người tạo nội dung tương ứng. Việc tải và sao chép trang web chỉ được cho phép nhằm mục đích riêng tư và mục đích phi thương mại. Trong giới hạn là nội dung trên trang web này không được tạo ra bởi nhà vận hành, bản quyền của bên thứ ba được ghi nhận. Cụ thể nội dung của bên thứ ba được ghi nhận tương ứng. Tuy nhiên nếu bạn phát hiện việc vi phạm bản quyền, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn thông báo. Nếu chúng tôi nhận biết được bất kỳ việc vi phạm pháp luật nào, chúng tôi sẽ dỡ bỏ nội dung đó ngay lập tức.